Vody z pramenů Cristaline:

  • Jsou slabě, nebo mírně mineralizované.
  • 70 % pramenů Cristaline je bez dusičnanů. Tyto informace naleznete na etiketě.
  • Pochází výhradně z velkých pramenů, schválených značkou Cristaline.
  • Jsou vždy jímány v hloubce a jejich složení je jasně vyznačeno na etiketě.
  • Jsou stáčeny ve své přirozené podobě. Pramenitá voda Cristaline je plněna přímo u pramene, v souladu s předpisy, které zaručují zachování jejich původních přírodních vlastností.

Láhev Cristaline

Posláním lahve vody během fáze skladování, přepravy a distribuce je zaručení spotřebitelům stejnou kvalitu vody, jakou produkovala příroda u svého zdroje.

Specifikace požadavků, které se zohledňovaly při vývoji plastové lahve na vodu jsou ambiciózní: tak jako sklo, musí plast poskytnout stejnou odolnost, neměnnost a neutralitu a zároveň zajistit, aby nebyla lahev nikdy kontaminovaná žádným vnějším činitelem.

Lahev na vodu je vyrobena z PET (polyetyléntereftalátového) plastu. PET plast neobsahuje bisfenol A, ani ftaláty.

ANSES (francouzská státní agentura zabývající se ochranou zdraví, pracovní bezpečností a ochranou životního prostředí) uskutečnila studii, zaměřenou na vyhodnocení koncentrace bisfenolu A ve vodě, určené k lidské spotřebě. Závěr této studie je bez odvolání: v 50ti vzorcích balené vody v plastových lahvích PET, nebyla zjištěna přítomnost bisfenolu A…a to ani v 10 vzorcích vody balené v plechovkách!

Lahev vody 100% plast PET...

...skutečná revoluce! Jak dnes žít bez ní?

Rok 1992 znamená konec plastu z PVC (polyvinylchloridu). Na trh přichází nová lahev 1,5l z PET plastu (polyetyléntereftalátu). Plast PET je neměnný, pružný, odolný, neutrální a výrazně snižuje hmotnost lahví.

Plastová lahev z PET materiálu je lehčí, pevnější, pružnější a stejně průhledná, jako sklo. Při zachování integrity pramenité vody, plní lahev na vodu zásadní roli, co se týká zdraví, bezpečnosti, praktičnosti, informace, ale také ekologie, jelikož je 100% recyklovatelná!

V důsledku toho může mít plastová PET lahev nový život. Je transformovaná na nový plastový materiál, který bude sloužit na výrobu mnoha předmětů, každodenního použití:

  • Propisky
  • Polární textilie
  • Hadice a izolační materiály
  • Nebo nové PET lahve

 

ANSES (francouzská státní agentura zabývající se ochranou zdraví, pracovní bezpečností a ochranou životního prostředí) uvedla ve svém tiskovém prohlášení:

„V lahvích minerálních vod není Bisfenol A“.

Plast, ze kterého jsou vyrobeny lahve na vody je obal, odpovídající zákonu o veřejném zdraví a evropským potravinovým předpisům (Evropský zákon CE č. 1935/204 a článek R1322-36 zákoníku veřejného zdraví).  PET plast je vysokohustotní polyethylene bez přísad, který má vysokou chemickou odolnost ve vodě.  (Polyethylen s vysokou hustotou je chemicky odolný, bez zápachu a vhodný pro přímý styk s potravinami, netoxický, recyklovatelný).

Jak zjistit, jestli je lahev z PET plastu?

Existuje triangulární logo, skládající se ze tří šipek, ve kterém je uprostřed vyznačena číslice. Když  v trojúhelníku uvidíte vyznačené číslo 1, máte garanci, že se jedná o obal z PET plastu.

Na la lahvích Cristaline je toto logo vytlačené na dnu lahve a taktéž vyznačené na etiketě, vedle loga.